Ispitno povjerenstvo

Ispitno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. Ispitno povjerenstvo imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.  

U Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja na vrijeme od dvije godine imenuju se:

 
Za članove Ispitnog povjerenstva:

 • Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednica
 • Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • dr. sc. Marija Zuber, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
 
Za zamjenike članova Ispitnog povjerenstva:
 • mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Ivica Omazić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • prof. dr. sc. Jasnica Garašić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • prof. dr. sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, Pravni fakultet u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet u Splitu
 • mag. oec. Domagoj Bakran, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Nikolina Dečman, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 
 
Za tajnika Ispitnog povjerenstva imenuje se:
 • Luca Grgić-Petrović, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa.
 
Za zamjenike tajnika Ispitnog povjerenstva imenuju se:
 • Nikolina Milić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa
 • Maja Matoković, voditeljica Odjela u Ministarstvu pravosuđa
 
 
Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici ispitivat će sljedeće predmete:
 
 1. Stečajno pravo:
Ljiljana Hrastinski Jurčec
mr. sc. Igor Periša
Željko Šimić
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Ivica Omazić
                                                                                        
 1. Osnove građanskog prava, prava društva i trgovačkog prava:
Branka Ćiraković
Mirta Matić
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
prof. dr. sc. Siniša Petrović
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić
doc. dr. sc. Marko Ivkošić           
                                                                                                      
 1. Osnove računovodstva i financija:

dr. sc. Marija Zuber
mag. oec. Domagoj Bakran
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić
doc. dr. sc. Nikolina Dečman