Uvjeti za polaganje ispita

Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 104/15 i 17/17).  

Stručni ispit za stečajnog upravitelja može polagati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova.