Završna provjera znanja

Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenih stručnom obukom, a čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.
 

Ispitni rokovi za polaganje završne provjere znanja

Polaganje završne provjere znanja za stečajne upravitelje održat će se 24. svibnja 2022. u 11,00 sati.

 

Prijava

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • potvrda o obavljenoj stručnoj praksi pred sudom koju stečajnom upravitelju izdaje ovlašteni službenik trgovačkog suda
  • potvrdu mentora o obavljenoj stručnoj praksi uz mentora
  • dokaz o uplati troškova polaganja završne provjere znanja

Ministarstvo pravosuđa i uprave provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje završne provjere znanja i o tome donosi rješenje.
 
Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja završne provjere znanja obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje.

Završna provjera traje najviše tri sata, a propise na temelju kojih se radnja izrađuje osigurava Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 

Troškovi polaganja završne provjere znanja

Troškovi polaganja završne provjere znanja iznose 1.150,00 kuna.  

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5665-51441-629000
opis plaćanja: troškovi za polaganje završne provjere znanja
 
Stečajni upravitelj koji zadovolji na završnoj provjeri znanja obavio je stručnu obuku i može podnijeti zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja.
 
Stečajni upravitelj koji ne zadovolji na završnoj provjeri znanja po isteku roka od 30 dana može ponovo pristupiti završnoj provjeri znanja.