Ispitni rokovi

Ispitni rok za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja održat će se  23. siječnja 2023.  s početkom u 11,00 sati pisani dio ispita, a usmeni dio ispita u 14,00 sati.
S obzirom na broj kandidata koji su odjavili polaganje stručnog ispita se neće održati 24. siječnja 2023.
Ispit se održava u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49.
Kandidate molimo da dođu 20 minuta prije početka ispita radi identifikacije.