Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja

Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita organizira i provodi Ministarstvo.

Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita provode se radi upoznavanja kandidata s profesijom stečajnog upravitelja te ključnim obvezama i ulozi stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima, prema utvrđenim pravnim izvorima za polaganje stručnog ispita.

Mjesto, datum i vrijeme održavanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.
 
Prijava obveznih priprema za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu elektroničkim putem na adresu stecajni.upravitelji@mpu.hr.
Obvezne pripreme održat će se od 26., 27., 28. i 29. rujna 2022. u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.
 
Raspored održavanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravljanje
 
Datum Predmet Vrijeme održavanja Predavači
26. rujna 2022. Stečajno pravo 9,00 – 18,00 sati
Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i
Ivica Omazić, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

 
27. rujna 2022. Stečajno pravo 9,00 – 18,00 sati
prof. dr. sc. Jasnica Garašić, Pravni fakultet u Zagrebu i
mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 
28. rujna 2022. Osnove računovodstva i financija 9,00 – 17,00 sati
dr. sc. Marija Zuber, Računovodstvo i financije i
mag. oec. Domagoj Bakran, Računovodstvo i financije

 
29. rujna 2022. Osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava
 
9,00 – 17,00 sati
Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i
izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet u Splitu

 
 
 
Napomena:
Polaznici koji imaju položen pravosudni ispit ne pohađaju obvezne pripreme iz predmeta Osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, a kandidati koji imaju položen ispit za ovlaštenog revizora ili ovlaštenog državnog revizora ne pohađaju obvezne pripreme iz predmeta Osnove računovodstva i financija.
 
Dokaz o uplati troškova obveznih priprema za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja polaznici su obvezni dostaviti do dana održavanja obveznih priprema, nakon objave poziva za plaćanje na mrežnim stranicama Ministarstva.