Uvjeti za polaganje ispita

Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 51/22).  

Polaganju stručnog ispita za stečajnog upravitelja može pristupiti osoba:
  1. koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne ili ekonomske struke odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova pravne ili ekonomske struke
  2. koja ima najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj odnosno ekonomskoj struci nakon završenog studija odnosno obrazovanja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka
  3. koja je pohađala obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja u organizaciji Ministarstva.