Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

  • Slika /slike/Ispravni postupak/Podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige.png
  • Slika
Svrha Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (dalje u tekstu: ZIS) je ubrzanje procesa registracije nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizacija i pojednostavljenje poslovnih procesa te poboljšanje odnosa s korisnicima, brzina i kvaliteta pružanja usluga.

Unutar ZIS-a razvijena je aplikacija One Stop Shop (dalje u tekstu: OSS), koja predstavlja jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS se sastoji od dvije komponente: 1. javni OSS koji je dostupan svim korisnicima, bez obzira na registraciju i omogućava pretragu i pregled zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka te 2. privatni OSS koji je dostupan samo registriranim korisnicima, koji uz pregled i pretragu podataka omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

Od lipnja 2014. godine moguće ishoditi zemljišnoknjižni izvadak neovisno o mjesnoj nadležnosti suda na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u Republici Hrvatskoj.

Donošenjem Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (dalje u tekstu: Pravilnik) regulirani su uvjeti elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama te građani od 1. studenoga 2015. godine imaju mogućnost elektroničkim putem pribaviti vjerodostojan zemljišnoknjižni izvadak bez potrebe odlaska na zemljišnoknjižni odjel općinskog suda, i to putem sustava e-Građani ili putem  javnih bilježnika i odvjetnika.

Dopunama Pravilnika omogućen je daljnji razvoj elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama kroz mogućnost podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige od strane javnih bilježnika, odvjetnika te Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Time je omogućena dodatna funkcionalnost ZIS-a čime se pridonosi konačnom cilju, a to je potpuno elektroničko poslovanje sa  zemljišnim knjigama.

Elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu moguće je od 15. ožujka 2017. godine te primjerice nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora i ovjere kod javnog bilježnika, prijedlog za upis u zemljišnu knjigu, odnosno ugovor je moguće proslijediti putem OSS-a od javnog bilježnika ili odvjetnika u nadležni zemljišnoknjižni odjel općinskog suda (gruntovnicu).

Za podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu predviđeno je plaćanje sudske pristojbe propisana je Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi (Narodne novine, broj 53/19. i 92/21.).