Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita

Rješenjem ministra pravosuđa, na temelju odredbe članka 20. stavka 2. i 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19), u Ispitno povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita imenovani su:
        
        
za predsjednika:

o    mr. sc. Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

za zamjenicu predsjednika:

o    Zlata Hrvoj-Šipek, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske


za članove:

o    Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Željka Šaškor, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Damir Kos, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ante Galić, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

za zamjenike članova:

o    mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    prof. dr. sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    mr. sc. Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Marina Paulić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ivan Vučemil, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Danica Damjanović, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Snježana Frković, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Ivica Omazić, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Jagoda Crnokrak, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Mladen Sučević, odvjetnik u Zagrebu
o    Robert Travaš, odvjetnik u Zagrebu
o    Nada Kemec, javni bilježnik u Slavonskom Brodu
o    Katarina Buljan, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    doc. dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Branko Medančić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Renata Šantek, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Boris Koketi, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Jozo Jurčević, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Sanja Dumbović Gajić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Andrina Raspor Flis, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
o    Igor Hrabar, odvjetnik u Zagrebu
o    dr.sc. Atila Čokolić, docent, odvjetnik iz Osijeka
o    Nataša Pećarević, odvjetnica u Zagrebu
o    Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, izv. prof.
o    Dražen Tripalo, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske​
o    doc. dr. sc. Zdenko Konjić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Zorka Fumić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Inka Jurišić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Darko Klier, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Gordana Križanić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Željka Mostečak, zamjenica Glavne državnog odvjetnika Republike Hrvatske
o    Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
o    Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu
o    Ana-Marija Gospočić, odvjetnica u Zagrebu
o    Veljko Miljević, odvjetnik u Zagrebu
o    Željko Horvatović, predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Sanja Katušić-Jergović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Željko Glušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Dijana Vidović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Boris Marković, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    mr.sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Mario Janković, odvjetnik u Zagrebu
o    Božidar Horvat, sudac Županijskog suda u Osijeku
o    Željko Šarić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Goranka Barać-Ručević, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
o    Mario Vukelić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
o    Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Blanša Turić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Ljiljana Karlovčan- Đurović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
o    Vitomir Boić, sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici
o    mr. sc. Marijan Bitanga, sudac Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
o    Biserka Šmer Bajt, zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
o    Sabina Matijević, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
o    Barica Novosel, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
o    mr. sc. Rajko Mlinarić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
o    Luka Mađerić, odvjetnik u Zagrebu
Građansko i trgovačko pravo Građansko postupovno i obiteljsko pravo Kazneno i kazneno postupovno pravo Upravno pravo i radno pravo Ustavno uređenje, organizacija pravosuđa
pravo Europske unije
Damir Kontrec Željka Šaškor Damir Kos Mirjana Magud Ante Galić
mr. sc. Igor Periša Katarina Buljan Ranko Marijan Željko Glušić Željko Šarić
prof. dr. sc. Ante Perkušić doc.dr.sc. Jadranko Jug dr.sc. Marin Mrčela, izv. prof. Gordana Jalšovečki Željko Pajalić
mr. sc. Dražen Jakovina Dragan Katić Dražen Tripalo Darko Milković Goranka Barać-Ručević
Marina Paulić Branko Medančić doc.dr.sc. Zdenko Konjić Dijana Vidović Mario Vukelić
Ivan Vučemil Renata Šantek Ileana Vinja Boris Marković Branka Ćiraković
Danica Damjanović Đuro Sessa Zorka Fumić mr.sc. Mirjana Juričić Lidija Vukičević
Snježana Frković Boris Koketi Inka Jurišić Gordana Marušić Babić Blanša Turić
Željko Šimić Jozo Jurčević Darko Klier   Ljiljana Karlovčan-Đurović
Ivica Omazić Sanja Dumbović Gajić Gordana Križanić Mario Janković Vitomir Boić
Jagoda Crnokrak Andrina Raspor Flis Željka Mostečak Božidar Horvat mr.sc. Marijan Bitanga
Mirta Matić Igor Hrabar Andrea Šurina Marton   Biserka Šmer Bajt
Mladen Sučević dr.sc. Atila Čokolić, docent Ivan Turudić   Sabina Matijević
Robert Travaš Nataša Pećarević dr.sc. Laura Valković   Barica Novosel
Nada Kemec   Ana-Marija Gospočić   mr. sc. Rajko Mlinarić
    Veljko Miljević   Luka Mađerić
    Željko Horvatović    
    Sanja Katušić-Jergović    
    dr. sc. Tanja Pavelin    


 

 za tajnika Ispitnog povjerenstva:
 
o    Marinka Jelić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa i uprave

za zamjenike tajnika Ispitnog povjerenstva:
 
o    Ana Vlahović Stanić, savjetnica ministra u Ministarstvu pravosuđa i uprave
o    Nikolina Milić, načelnica Sektora u Ministarstvu pravosuđa i uprave
o    Zdenko Pajić, načelnik Sektora u Ministarstvu pravosuđa i uprave
o    Luca Grgić Petrović, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa i uprave
o    Gordana Leto, voditeljica Službe u Ministarstvu pravosuđa i uprave