Raspored ispita za 2021. godinu

 

PISANI DIO PRAVOSUDNOG ISPITA ROK ZA PRIJAVU
SIJEČANJ 2021. najkasnije do 1. prosinca 2020.
VELJAČA 2021. najkasnije do 1. siječnja 2021.
OŽUJAK 2021. najkasnije do 1. veljače 2021.
TRAVANJ 2021. najkasnije do 1. ožujka 2021.
SVIBANJ 2021. najkasnije do 1. travnja 2021.
LIPANJ 2021. najkasnije do 1. svibnja 2021.
RUJAN 2021. najkasnije do 1. kolovoza 2021.
LISTOPAD 2021. najkasnije do 1. rujna 2021.
STUDENI 2021. najkasnije do 1. listopada 2021.
PROSINAC 2021. najkasnije do 1. studenoga 2021.
 
 
Sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) raspored polaganja pravosudnog ispita određuje Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 
U naznačenim mjesecima se po potrebi, ovisno o ukupnom broju prijavljenih kandidata, može održati više ispitnih rokova prema rasporedu kojeg odredi Ministarstvo pravosuđa i uprave.