Raspored ispita za 2023. godinu

PISANI DIO PRAVOSUDNOG ISPITA ROK ZA PRIJAVU
SIJEČANJ 2023. najkasnije do 1. prosinca 2022.
VELJAČA 2023. najkasnije do 1. siječnja 2023.
OŽUJAK 2023. najkasnije do 1. veljače 2023.
TRAVANJ 2023. najkasnije do 1. ožujka 2023.
SVIBANJ 2023. najkasnije do 1. travnja 2023.
LIPANJ 2023. najkasnije do 1. svibnja 2023.
RUJAN 2023. najkasnije do 1. kolovoza 2023.
LISTOPAD 2023. najkasnije do 1. rujna 2023.
STUDENI 2023. najkasnije do 1. listopada 2023.
PROSINAC 2023. najkasnije do 1. studenoga 2023.
 
 
Sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) raspored polaganja pravosudnog ispita određuje Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 
U naznačenim mjesecima se po potrebi, ovisno o ukupnom broju prijavljenih kandidata, može održati više ispitnih rokova prema rasporedu kojeg odredi Ministarstvo pravosuđa i uprave.