Slušanje ispita

Prijave za slušanje usmenog dijela pravosudnog ispita koji se održava u vremenu od 4. do 15. prosinca 2023. primaju se 30. studenog 2023. na broj 01/3714-334, isključivo u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

Osobama koje ne budu prijavljene neće biti omogućeno slušanje iz razloga ograničenih prostornih kapaciteta dvorana u kojima se polažu ispiti.