Prikupljanje podataka o učinkovitosti predstečajnog i stečajnog postupka te postupka otpusta dugova

Instrument za tehničku potporu 

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Cilj projekta: uvođenje sustava prikupljanja i praćenja podataka o stečaju koji će omogućiti sveobuhvatnu procjenu stečajnog okvira i njegovog učinka. Projekt će jasno ocrtati optimalni model za sustav prikupljanja i praćenja podataka, identificirajući potrebne promjene u poslovnim procesima i propisima kako bi se utvrdile jasne uloge i odgovornosti te pronašlo funkcionalno rješenje za prikupljanje podataka i nadzor. 

Ukratko o projektu: Ministarstvo pravosuđa i uprave dobilo je potporu za rješavanje utvrđenih nedostataka hrvatskog okvira za stečaj kako bi se ispunili zahtjevi Direktive EU-a o restrukturiranju i nesolventnosti te kako bi se povećala efikasnost  sudskih postupaka. Nadovezujući se na preporuke o reformi okvira koji se odnosi na stečajne upravitelje iz prethodnog projekta potpore strukturnim reformama, ovaj se projekt usredotočuje na osmišljavanje sustava prikupljanja podataka i praćenja o restrukturiranju i postupcima u slučaju insolventnosti.
 
To će se postići kroz mapiranje procesa kako bi se identificiralo aktualno stanje i definirali poslovni, podatkovni i regulatorni zahtjevi te izradilo rješenje za upravljanje podacima. Uspostavit će se hodogram za uvođenje sustava koja će ocrtati strateški plan, jasne uloge i odgovornosti potrebne za ispunjavanje ciljanog modela upravljanja podacima. Projekt bi trebao dovesti do pouzdane i otporne infrastrukture, učinkovite interoperabilnosti i razmjene podataka na razini Ministarstva pravosuđa i uprave te relevantnih dionika, u skladu s novom Direktivom EU-a o restrukturiranju.

Projekt je financirala Europska unija iz Instrumenta za tehničku potporu, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije. 

Razdoblje provedbe projekta: 25.8.2021. -  24.4.2023. (18+2 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail: Damjan Saridžić, damjan.saridzic@mpu.hr