Registri građanskih stanja u Hrvatskoj korištenjem naprednih rješenja kao preduvjeta za modernu i agilnu javnu upravu

Instrument za tehničku potporu (TSI)

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Cilj projekta: podizanje razine kvalitete podataka u registrima osobnih stanja građana (matica rođenih, matica vjenčanih, matica umrlih, evidencija o državljanstvu i registar životnog partnerstva), u smislu pretvaranja opisnih podataka u strukturirane podatke te njihovog povezivanja, kao i podizanje kvalitete pružanja usluga građanima i poduzetnicima, ali i javnopravnim tijelima korištenjem informacijskog sustava u kojem su sadašnji podaci o osobnim stanjima građana podijeljeni u pet različitih evidencija integrirani u jedinstveni registar temeljen na načelu „once-only“. 

Ukratko o projektu: Imajući na umu da podaci iz registara osobnih stanja građana predstavljaju osnovu za sve usluge, koje na bilo koji način sadrže podatke o građanima, a koje pružaju javnopravna tijela, ali i privatni sektor, potrebno je hitno riješiti problem neusklađenosti podataka te transformirati tekstualno zapisane bilješke u strojno čitljiv zapis i izraditi novi integrirani registar u koji će se svi podaci unijeti samo jednom. Tako uneseni podaci bit će ažurni i točni i u drugim evidencijama i aktima u koje se preuzimaju iz registra osobnih stanja građana.
 
Daljnji cilj ovog projekta je i stjecanje iskustva za korištenje umjetne inteligencije te standardizaciju i izradu metodologije i za druge registre.
 
Ostala državna tijela koja sudjeluju na projektu:
  • Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
  • Ministarstvo financija, Porezna uprava
  • Ministarstvo unutarnjih poslova
  • Državna geodetska uprava
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
 
Projekt je financirala Europska unija iz Instrumenta za tehničku potporu, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije. 

Početak projekta: siječanj 2024. (trajanje projekta: 18 mjeseci)

Kontakt osoba i e-mail: Terezija Marić, terezija.maric@mpu.hr