Novosti

Digitalna strana pravosuđa
U okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ u lipnju 2022. godine započela je medijska kampanja o e-uslugama pravosuđa.   
Studijski posjet 21. - 26. studenog 2021. godine, Oslo, Kraljevina Norveška
Studijski posjet predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave organiziran je u okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“, sufinanciranog sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021.