Osnovne informacije o projektu

Promotor projekta:
 
Ministarstvo pravosuđa
 
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
 
Partner donator:
 
Norveška sudska uprava
 
Projektni partner: 
 
Pravosudna akademija
 
Ukupna vrijednost projekta: 
 
1.500.000 €
 
Razdoblje provedbe: 
 
36 mjeseci
 
Aktivnosti: izrada analize sustava mire­nja u RH te usporedba s drugim europskim državama; sociološko-pravna analiza razloga zbog kojih mirenje nije dovoljno iskorišteno; izrada priručnika o sudskom mirenju; promocija sudskog mirenja (medijska kampanja); edukacija pravosudnog osoblja na temu mirenja.