Uspostavljanje i jačanje Hrvatske pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (CRONET-EJN)

Program za pravosuđe 2014-2020

 


Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ukratko o projektu: glavni cilj projekta je doprinijeti djelotvornoj primjeni pravne stečevine EU-a kroz uspostavu i jačanje Nacionalne sudačke mreže. U okviru projekta organizirat će se dva godišnja sastanka Nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (NJN civil) kako bi se sudionici upoznali s aktivnostima i svrhom EJN-a i poticati interakciju na nacionalnoj i razini EU-a radi razmjene znanja te prikupljanja informacija o praktičnoj primjeni instrumenata EU-a u građanskim i trgovačkim stvarima.

Ukupna vrijednost projekta: 49.720,00 €

Sredstva darovnice: 39.776,00 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2019. - 31.12.2020. (24 mjeseca)

Kontakt osoba i e-mail: Ante Lilić, ante.lilic@mpu.hr
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just