Općenito o IPA programu

Program IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija uključuje mjere izgradnje institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku koje su za cilj imale ispunjavanje kriterija za pristupanje EU, s naglaskom na ispunjenje političkih, ekonomskih i kriterija kojima se omogućilo ispunjenje obveza nakon punopravnog primanja Hrvatske u članstvo EU.

Programski ciklus odvijao se na godišnjoj razini, do zaključno IPA 2013 programske godine te je iniciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koji je Nacionalni IPA koordinator i odgovoran za programiranje projekata programa IPA – komponenta I - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija.

Predložene projektne ideje morale su biti usklađene sa strateškim dokumentima:

 • Pristupno partnerstvo,
 • Nacionalni plan pridruživanja Europskoj Uniji,
 • Program Vlade Republike  Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije,
 • Višegodišnji indikativni programski dokument,
 • Višegodišnji indikativni financijski okvir,
 • nacionalni i sektorski strateški dokumenti i akcijski planovi,
 • nacionalni i sektorski investicijski strateški dokumenti.

Konačan paket projekata za svaku pojedinu godinu potvrdila je Europska komisija odlukom, koja potom postaje dio financijskog sporazuma koji se potpisuje između Europske komisije i Republike Hrvatske.

Pomoć može imati oblik:

 • tehničke pomoći (twinninga),
 • nabave opreme te
 • izvođenja radova.

Ovisno o vrsti pomoći, korisnici projekta su u obvezi sufinancirati dio iznosa projekata (ovisno o programskoj godini) i to za komponentu:

 • twinninga 5%,
 • tehničke pomoći 10%,
 • nabavu roba 15%-25%,
 • izvođenje radova i tehničku pomoć vezanu uz nadzor radova 15%.

​Institucionalni okvir provedbe pretpristupnih programa čine upravna tijela Europske komisije i niz nacionalnih javnih institucija i ovlaštenih dužnosnika koji su odgovorni za usklađivanje aktivnosti programiranja, ugovaranja, implementacije, evaluacije i revizije programa pomoći.

U RH se trenutno provodi ex – post decentralizirani sustav upravljanja projektima, u kojem nije potrebno prethodno odobrenje Europske komisije na sve korake u fazi pripreme i provedbe projekata, već Europska komisija naknadno obavlja kontrolu sustava provedbe projekata.

Od 1. srpnja 2013. godine postupak nadmetanja za nabavu roba, usluga i radova provodi se po nacionalnoj proceduri, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Korisni linkovi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europski strukturni i investicijski fondovi
Središnja agencija za financiranje i ugovaranja SAFU
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava