TWINNING OUT INSTRUMENT

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatska je dobila mogućnost biti Twinning partner državama korisnicama (zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje), prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite.

Prvi takav projekt koji provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao Junior Partner zajedno sa Ministarstvom pravosuđa Republike Latvije je projekt IPA 2011  „Jačanje vladavine prava u Republici Makedoniji“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000,00 EUR. Provedba projekta započela je u prosincu 2015. godine te traje 21 mjesec, do rujna 2017. godine.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Makedonije u pretpristupnom i postpristupnom procesu i usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u vezi s pregovaračkim poglavljima, posebice u području pravosuđa, temeljnih prava, sloboda i sigurnosti.

Projekt je usmjeren na tri osnovna područja (komponente):

  1. Jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa za obavljanje poslova u pretpristupnom i postpristupnom razdoblju pridruživanja EU i razvoju sveobuhvatnog IT rješenja za pristup zakonodavstvu (nositelj Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
  2. Poboljšanje znanja i kapaciteta relevantnih sudionika pravnog sektora o pravnoj stečevini  EU i drugim međunarodnim pravnim standardima u cilju poticanja njihovog prenošenja u nacionalno pravo
  3. Poboljšanje znanja i kapaciteta relevantnih sudionika pravnog sektora o zakonima koje je donio Europski sud za ljudska prava i jačanje sustava za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava.

Dokumenti