Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

OPIS PROJEKTA:

Navedenim projektom nabavljaju se usluge savjetovanja vanjskih stručnjaka u svrhu pružanja pomoći u pripremi Sažetka operacija kojom će se provesti analize projektnih ideja iz djelokruga pravosudne uprave  te pripremiti sažetak operacija i proračun. Angažiranjem dodatne potpore od strane vanjskih  stručnjaka Ministarstvo pravosuđa izraditi će kvalitetniji i precizniji sažetak operacija za cjeloviti projekt čiji je glavni cilj unapređenje učinkovitosti sudova i državnih odvjetništava. Cilj budućeg projekta planira se postići kroz definiranje i provedbu studije složenosti, jačanje kapaciteta u pravosudnim tijelima, izradu IT akcijskog plana i provedbu potrebnih edukacija službenika.   
 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Izrađeni sažetak operacija i pripadajući proračun koristiti će se kao obvezni preduvjet za prijavu projekta za sufinanciranje u okviru poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.  Preduvjet za podnošenje projektne prijave je izrađen Sažetak operacija (SO) prethodno odobren od strane Upravljačkog tijela.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 147.500,00 kuna
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 125.375,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2017.
KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo pravosuđa
KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: marija.jurman@pravosudje.hr