Prijelazni instrument (Transition Facility)

Prijelazni instrument (Transition Facility) je financijski instrument namijenjen novim zemljama članicama EU u prvim godinama članstva prije korištenja strukturnih i kohezijskih fondova.

Prijelazni instrument je Republici Hrvatskoj na raspolaganju nakon potpisa pristupnog ugovora, a od poziva za predlaganja projektnih ideja od strane Europske komisije.

Svrha Prijelaznog instrumenta je nastavak potpore potrebnih aktivnosti jačanja i daljnjeg razvoja institucionalnih i administrativnih sposobnosti neophodnih za provedbu pravne stečevine Unije po pristupanju.

Ministarstvo pravosuđa je u okviru ovog instrumenta dobilo odobrenje Europske komisije za financiranje projekata kojima je krajnji cilj daljnje jačanje sustava probacije i podrška edukacijskim programima za pravosudne dužnosnike na Pravosudnoj akademiji nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU.