Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (ILAS).

Republika Hrvatske (Zajmoprimac) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) 20. prosinca 2018. potvrđuju Ugovor o zajmu za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) kojeg zajednički provode Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU) i Državna geodetska uprava (DGU).

Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije ima za cilj modernizaciju sustava zemljišne administracije a sve kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i smanjenja troška, poboljšanja usluga, skraćivanja vremena potrebnog za registraciju nekretnina a sve kako bi se povećalo povjerenje korisnika u sustav.
 

Komponente Projekta

Projekt je podijeljen na četiri komponente u to:
 
 1. Razvoj zemljišnoknjižnog sustava

  1. Nabava hardvera i softvera za MPU radi pohrane i upravljanja skeniranim podatcima.
  2. Tehnička priprema i obnova zgrade (uključujući i nadzor radova) radi uspostave središnje pismohrane zemljišnih knjiga RH.
  3. Nabava opreme za skeniranje za sve ZKO-e kako bi se svi ulazni dokumenti mogli skenirati po primitku i uključiti u ZIS.
  4. Tehnička priprema i obnova zgrade (uključujući i nadzor radova) radi preseljenja ZKO Zagreb.
  5. Podrška ZKO-ima radi poboljšanja njihove operativne učinkovitosti.
 
 1. Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra

  1. Skeniranje i indeksiranje katastarskih dokumenata pružanjem radova, roba i savjetničkih usluga; priprema studije o optimizaciji sustava digitalnog arhiva DGU-a; te nabava opreme za centre za konverziju podataka DGU-a.
  2. Dovršenje obnove područnog ureda DGU-a u Sisku; nadogradnja podatkovnog centra DGU-a radi osiguranja kontinuiteta rada u slučaju nestanka električne energije; unapređenje Sustava upravljanja ljudskim potencijalima DGU-a; i podrška katastarskim uredima pružanjem savjetničkih usluga.
  3. Nadogradnja kontrolnog centra DGU-a za Hrvatski pozicijski sustav (CROPOS), nabavom opreme i softvera;
  4. Pretvaranje raznih oblika elaborata infrastrukture u standardizirani oblik usklađen s novo osmišljenim katastrom infrastrukture; prikupljanje inicijalnog skupa podataka za registar zgrada; priprema dokumenata potrebnih za nabavu sustava registra zgrada; i razvoj kartografske baze podataka.
 
 1. Poboljšanje digitalnih usluga

  1. Katastarske terenske izmjere, izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere i harmonizacija katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka.
  2. Razvoj novih e-usluga i promjene poslovnih procesa.
 
 1. Upravljanje projektom, poduka i informiranje javnosti

  1. Podrška JPP-u kod provedbe Projekta, isporukom roba i pružanjem savjetničkih usluga, u području poduke i operativnih troškova, uključujući reviziju.
  2. Provedba godišnjih programa poduke za osoblje DGU-a i MP-a.
  3. Bolja informiranost javnosti vezano za upis nekretnina i reformu zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava i provedbu istraživanja zadovoljstva korisnika.

MPU je odgovoran za provedbu A komponente Projekt, DGU je za provedbu B komponente, dok je provedba komponente C i D zajednička. 
 

Tijela nadležna za provedbu projekta

 • Koordinacijski odbor (KO) projekta ima zadaću osigurati vođenje Projekta, donošenje ključnih odluka Projekta i osigurati donošenje ključnih odluka institucija, nadzirati provedbu Projekta te rad Jedinice za provedbu projekta (JPP), putem JPP izvještavati o provedbi projekta nadležne institucije i Vladu RH te uređivati druga pitanja bitna za provedbu Projekta.
 
 • Jedinica za provedbu projekt (JPP) zadužena za operativno provođenje projekta, odgovorna je KO-u, a za pojedine komponente projekta i imenovanim koordinatorima u institucijama.
 

Sredstva Projekta

Dodijeljen iznos zajma iznosi 19.700.000 EUR.

Datum završetka Projekta je 16. siječnja 2023.