Program stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti stečajnih upravitelja.

Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama koje organizira i provodi Ministarstvo.

Mjesto, vrijeme i način održavanja stručnih radionica objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva i podložno je izmjeni.

Stečajni upravitelj dužan je svake dvije godine od dana upisa na listu stečajnih upravitelja sudjelovati u najmanje tri stručne radionice.