Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:viši upravni savjetnik za utvrđivanje poreza i doprinosa na dohodak; Ispostava Slatina
Institucija:Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Virovitica
 
Datum javne objave:23.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2022.
Datum objave oglasa:6.4.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu