Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Osijeku
 
Datum javne objave:20.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2022.
Broj NN:46/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu