Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Slavonskom Brodu
 
Datum javne objave:28.11.2023.
Dostava se smatra izvršenom:6.12.2023.
Datum objave oglasa:12.10.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu