Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - sudski zapisničar m/ž
Institucija:Trgovački sud u Splitu
 
Datum javne objave:27.11.2023.
Dostava se smatra izvršenom:5.12.2023.
Broj NN:124/23
Link na rješenje:Rješenje o prijmu