Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni/a referent/ica – sudski/a zapisničar/ka
Institucija:Županijski sud u Osijeku
 
Datum javne objave:6.2.2024.
Dostava se smatra izvršenom:14.2.2024.
Datum objave oglasa:8.1.2024.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu