Kontakti

Sukladno statusnim promjenama definiranim člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. godine započelo je s radom Ministarstvo pravosuđa i uprave.


Ministarstvo pravosuđa i uprave

Adresa:

Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
 

Telefonska centrala:

01 371 40 00

Adresa:

Maksimirska 63, 10 000 Zagreb


Telefonska centrala:

01  235 75 55 za:
  • Upravu za politički sustav i opću upravu
  • Upravu za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku
  • Upravu za pravosudnu i upravnu inspekciju
  • Samostalni sektor za unutarnju reviziju

 

S obzirom na različite lokacije ustrojstvenih jedinica Ministarstva molimo da poštu koja se tiče djelokruga organizacije pravosuđa, građanskog, trgovačkog, upravnog i kaznenog prava, europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije, službenički sustav, zatvorski sustav i probaciju, strateški razvoj i projekte, digitalizaciju pravosuđa i javne uprave te javnu nabavu dostavljate na adresu Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, a poštu koja se odnosi na djelokrug političkog sustava i opće uprave, ljudska prava, nacionalne manjine i etiku, pravosudnu i upravnu inspekciju i unutarnju reviziju na adresu Maksimirska 63, Zagreb.

Obavijest za građane:

Temeljem odluke Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 16. studenog 2021. godine dolazak u službene prostorije Ministarstva pravosuđa i uprave omogućen je uz predočenje EU digitalne  COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza. 

Osobe koje ne posjeduju COVID potvrdu obvezne su se testirati na virus SARS- CoV-2 prije dolaska u službene prostorije Ministarstva.

Popis testnih mjesta na kojima je moguće obaviti testiranje možete  provjeriti na poveznici.

EU digitalnu COVID potvrdu možete zatražiti putem sustava e-Građani ili fizički u podružnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te u ljekarnama i ovlaštenim laboratorijima koji provode testiranja.  Više informacija možete pronaći na: https://www.eudigitalnacovidpotvrda.hr/

Upiti građana:

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga u stručnu službu Ministarstva koja će na njega odgovoriti.
 

Upiti predstavnika medija:

 

Upiti vezani za državne stručne ispite

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjeti za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:

 

Upiti vezani za stručne ispite u pravosuđu (pravosudni ispiti, javnobilježnički ispiti, ispiti za stečajne upravitelje, ispiti za povjerenike, ispiti za ovlaštene zemljišnoknjižne referente)

Upite vezane za prijavu, datum održavanja, odgodu, dostavu svjedodžbe, uvjete za polaganje itd. šaljite putem adrese e-pošte:


Pomoć za uslugu e-Novorođenče:


Državna (javna) uprava u postupcima ostvarivanja prava građana mora se odnositi prema korisnicima svojih usluga  profesionalno, nepristrano i ljubazno, stoga nas možete kontaktirati na sljedeće adrese elektroničke pošte:


Kontakt podaci Službeničkog suda u Zagrebu:


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

Popis elektroničkih kontaktnih točaka (ažurirano 21. siječnja 2020.)


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove:Gdje se nalazimo:


Prikaz veće karte  

 

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese:
 


Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom


Pravobraniteljica za djecu


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova