Koruptivna kaznena djela

Slika /slike/Borba protiv korupcije/e5ad39521839d05229f6e6fd1236b8cf.jpg

Kazneni zakon („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18126/19)  u članku 87. stavak 24. definira mito kao svaku nepripadnu nagradu, dar ili drugu imovinsku ili neimovinsku korist bez obzira na vrijednost.
 
Iako nema jednoznačnog  određenja o tome koja sve kaznena djela možemo nazivati koruptivnima, kao koruptivna kaznena djela najčešće označavamo sljedeća  kaznena djela iz Kaznenog zakona:
 
U glavi dvadesetčetvrtoj pod nazivom: Kaznena djela protiv službene dužnosti, nalaze se sljedeća koruptivna kaznena djela:
 

 • zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246.
 • primanje i davanje mita u postupku stečaja iz članka 251.
 • primanje mita u gospodarskom poslovanju iz članka 252.
 • davanje mita u gospodarskom poslovanju iz članka 253.
 • zlouporaba u postupku javne nabave iz članka 254.
 • pranje novca iz članka 265.
 
U glavi dvadesetosmoj pod nazivom: Kaznena djela protiv službene dužnosti, nalaze se sljedeća koruptivna kaznena djela:
 
 • zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 291.
 • nezakonito pogodovanje iz članka 292.
 • primanje mita iz članka 293.
 • davanje mita iz članka 294.
 • trgovanje utjecajem iz članka 295.
 • davanje mita za trgovanje utjecajem iz članka 296.
 
U glavi trideset prvoj pod nazivom: Kaznena djela protiv biračkog prava nalaze se sljedeća koruptivna kaznena djela:
 
 • podmićivanje zastupnika iz članka 339.
 
 • Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (“Narodne novine” br. 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17) propisuje nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kao posebnog državnog odvjetništva za propisani katalog kaznenih djela i dužnost na poduzimanje potrebnih postupovnih radnji u suradnji s policijom. U članku 21. navedenog Zakona navedena su pojedina kaznena djela, među kojima su i koruptivna kaznena djela, u kojima USKOK obavlja poslove državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela iz Kaznenog zakona.