Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.10.2021.
Datum objave u NN:6.10.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Županijski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na računalu, – položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud s Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – prijam službenika na neodređeno vrijeme«.