Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.10.2021.
Datum objave u NN:8.10.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - arhivar m/ž
Institucija:Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit pri Hrvatskom državnom arhivu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja i poslovnog broja 7 Su-1250/2021.