Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.10.2021.
Datum objave u NN:13.10.2021.
Naziv radnog mjesta:4 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 110/2021 od 13. listopada 2021. godine
Broj izvršitelja:6
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:12.11.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – radno mjesto pod rednim brojem ____«.