Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.10.2021.
Datum objave u NN:13.10.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Zlataru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – uvjete ispunjavanju i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno (u zatvorenoj omotnici) ili poštom na adresu: Općinski sud u Zlataru, Ured predsjednika suda, Trg slobode 14A, 49250 Zlatar, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – adm. referent – sudski zapisničar«.