Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.10.2021.
Datum objave u NN:22.10.2021.
Naziv radnog mjesta:upravni savjetnik/ica; Policijska postaja Poreč
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:20.12.2021.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Pula, Trg Republike 1, s naznakom: »Za javni natječaj«.