Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.10.2021.
Datum objave u NN:27.10.2021.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 116/2021 od 27. listopada 2021. godine
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Vrhovni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 3, s naznakom: »Prijava na natječaj ___ (u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava)«. Na poleđini omotnice navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:24.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:3.1.2022.
Broj NN:116/2021
Link na rješenje:Rješenje o izboru
 
Datum javne objave:10.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:18.1.2022.
Broj NN:116/2021
Link na rješenje:Rješenje o izboru