Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Datum objave u NN:29.10.2021.
Naziv radnog mjesta:voditelj Odjela; Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – važeća licenca za samostalan rad – poznavanje rada na računalu – položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:10.1.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj«.