Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Datum objave u NN:29.10.2021.
Naziv radnog mjesta:stručni referent/ica; Odjel upravnih poslova
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti::srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija, položen vozački ispit B-kategorije, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:8.12.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – radno mjesto stručni referent«.
 
Datum javne objave:23.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2021.
Broj NN:117/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu