Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Datum objave u NN:29.10.2021.
Naziv radnog mjesta: administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni ispit – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu – sposobnost prijepisa I-B-kategorije.
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:17.11.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Gundulićeva 29A, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj broj: P-99/2021 za radno mjesto administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar«
 
Datum javne objave:21.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:29.12.2021.
Broj NN:117/2021
Link na rješenje:Rjesenje o izboru