Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2021.
Datum objave u NN:29.10.2021.
Naziv radnog mjesta:viši zemljišnoknjižni referent II. vrste
Institucija:Općinski sud u Sesvetama
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, pravne ili upravne struke, – poznavanje rada na računalu, – položen državni stručni ispit, – najmanje pet godina radnog staža u struci.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općinski sud u Sesvetama, Sesvete, Industrijska cesta 15, s naznakom: »Za javni natječaj«.
 
Datum javne objave:25.11.2021.
Dostava se smatra izvršenom:3.12.2021.
Broj NN:117/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu