Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:4.11.2021.
Datum objave u NN:3.11.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, ekonomske ili birotehničke struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni (stručni) ispit, – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, i – sposobnost prijepisa 1 – B-kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola, Rovinjska 2a, 52100 Pula – Pola.
 
Datum javne objave:28.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:7.2.2022.
Broj NN:118/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu