Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:4.11.2021.
Datum objave u NN:3.11.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku, – jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski prekršajni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, 10020 Zagreb, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:23.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2021.
Broj NN:118/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu