Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.11.2021.
Datum objave u NN:5.11.2021.
Naziv radnog mjesta:informatički referent m/ž
Institucija:Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema računalne, informatičke, elektrotehničke ili tehničke struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:14.1.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo Republike Hrvat­ske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – informatički referent«.