Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.11.2021.
Datum objave u NN:5.11.2021.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik/ica; Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu
Institucija:Središnji državni ured za demografiju i mlade
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit II. razine, – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.
 
Datum javne objave:13.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:21.1.2022.
Broj NN:119/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu