Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.12.2021.
Datum objave u NN:17.12.2021.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 139/2021 od 17. prosinca 2021. godine
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:2.2.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za ___ (naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi).