Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.1.2022.
Datum objave u NN:7.1.2022.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik; Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
Institucija:Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili elektrotehnika ili strojarstvo ili tehnologija prometa i transport ili računarstvo, ili biotehničkih znanosti – polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo, ili prirodnih znanosti – polje matematika ili fizika ili geologija ili biologija, ili društvenih znanosti – polje pravo ili ekonomija ili sociologija ili demografija ili interdisciplinarnih područja znanosti – polje geografija, – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima prostornog uređenja, – položen državni ispit odgovarajuće razine, – znanje engleskog jezika, – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom: »Za natječaj – klasa: 34«, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 
Datum javne objave:23.5.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2022.
Broj NN:3/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu