Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – za održavanje toplin­skih postrojenja
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tehničke ili obrtničke struke, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja – i položen državni ispit.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:2.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10000 Zagreb s naznakom: »Za javni natječaj – radno mjesto – strukovni učitelj za održavanje toplinskih postrojenja«.
 
Datum javne objave:24.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.3.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu