Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent za prijem i otpremu pošte – arhivar
Institucija:Općinski sud u Požegi
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – poznavanje rada na računalu – položen državni stručni ispit – radno iskustvo od 1 godine na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:17.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Požegi, Svetog Florijana 2, s naznakom: »Za javni natječaj – administrativni referent za prijem i otpremu pošte – arhivar – ne otvaraj«.
 
Datum javne objave:16.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:24.3.2022.
Broj NN:8/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu