Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:viši/a medicinski/a tehničar/sestra
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinske struke u trajanju od najmanje 3 godine, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – važeća licenca za samostalan rad, – poznavanje rada na računalu, – položen državni ispit II. razine.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:2.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom: »Za javni natječaj – viši medicinski tehničar/sestra«.
 
Datum javne objave:21.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu