Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski radni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – poznavanje rada na računalu – položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:7.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski radni sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 84, (poštom ili predajom u prijamnu pisarnicu suda) s naznakom: »Prijava na javni natječaj« te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.