Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:24.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj ____ (naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi)«.
 
Datum javne objave:3.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:11.3.2022.
Broj NN:8/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu za RM informatički referent